• VINGÅRDARNA

  »Jag vill producera viner som bär karaktären av deras ursprung» – denna vision av Bernhard Breuer leder oss idag i vårt dagliga arbete i vingården.

  För att göra våra viner ännu mer autentiska med sitt ursprung, har vi de senaste åren arbetat naturnära och hållbart i våra vingårdar. Huvudsyftet med detta beslut är omvandlingen av det ekologiska systemet från en monokultur till biologisk mångfald. Detta bevarar stärker och stärker markens bördighet.
  Genom att närma oss naturen, har vi under de senaste åren lärt känna våra vingårdar på ett nytt och intensivare sätt. Vi uppnår därmed vårt mål att producera druvor som har sin egen personliga smak från den omgivning där de växer.

  Våra riktlinjer för miljövänlig vinodling tjänar främst långsiktig hållbarhet i vingårdarna.
  Således är till exempel användningen av herbicider och bekämpningsmedel helt uteslutna, och i stället prioriteras plantans styrka. Bearbetningen av jorden styrs av plantans behov. Istället för syntetisk gödning lägger vi vikt vid plantering av baljväxter mellan raderna. Det reglerar vinrankans kvävetillförsel.


  >> RHEINGAU MAP OF CLASSIFIED SITES